Jørpeland

Fri rettshjelp

Klienter som har nettoformue mindre enn kr. 100.000,- og bruttoinntekt inntil kr. 246.000,- har krav på fri rettshjelp innenfor utvalgte saksområder. Det samme gjelder klienter som er del av en husstand som samlet sett har formue under kr. 100.000,- og bruttoinntekt inntil kr. 369.000,- Hvis du er usikker på om du har krav på fri rettshjelp, vennligst ta kontakt for uforpliktende samtale.