Jørpeland

Adv. Ove Sørskår

f. 1966 er cand. jur. i 1993 og har arbeidet som advokat fra 1995. Hovedarbeidsområder er familierett, arbeidsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, fast eiendoms rettforhold og rådgivning til små og mellomstore bedrifter, særlig innen eiendomsdrift, bygge- og entrepriseområdet.

ove@sorskar.no

Jørpeland

Adv. Verna Rege Nilssen

f. 1970 er cand jur. i 1997 og har arbeidet som advokat fra 2002. Hun har tidligere arbeidet innen offentlig forvaltning/trygdekontor og forsikring. Hovedarbeidsområder er familierett, arv og skifte, trygderett, erstatningsrett, barnevern, strafferett og bistand til fornærmede i straffesaker.

verna@sorskar.no